Budsjettarbeid

Gjennomtenkte og realistiske budsjetter er viktige hjelpemidler gjennom året for å nå de målsetningene du har for bedriften, og for at du skal ha kontroll over kontantstrømmen.

Kundene våre vil ofte ha budsjettall inn i resultatrapporten slik at de kan sammenligne regnskapstall mot budsjett.


God budsjettering gir god bedriftsstyring

Dersom resultatutviklingen i bedriften går i feil retning vil dette oppdages på et tidlig tidspunkt. Og du som kunde har da mulighet til å ta tak i ting, og få gjort endringer for å korrigere kursen videre mot det opprinnelige målet.

Det er også viktig å ha kontroll over likviditeten. Det hjelper ikke med gode resultater hvis kontantstrømmen er negativ. Et likviditetsbudsjett vil være til god hjelp for å unngå «overraskelser».

Et budsjett utarbeides oftest for ett år om gangen ut fra forventede inntekter og kostnader. Men det kan også utarbeides budsjett med både kortere og lengre tidshorisont.