Rådgivning

Vi kan tilby rådgivningstjenester både av administrativ og økonomisk art.


Gjennom vårt samarbeid med kunder ser vi ofte hvor skoen trykker, og kan komme med nyttige råd og forslag til forbedringer.

Vi stiller oss også til rådighet dersom det er spesielle ting eller spørsmål du som kunde ønsker å ta opp med oss. Vi stiller opp for deg som ønsker å være mer totaløkonomisk lønnsom.


Tilpasset rådgivning

Ingen bedrifter og kunder er like, og vi tilpasser etter deg og din bedrift. Sammen lager vi en plan over bedriftens behov, ønsker og målsetninger. Med tett samarbeid og god kontakt får man resultater.


Her er noen eksempler på hva vi kan bistå med:

  • Være behjelpelig med å legge opp gode og effektive rutiner og arbeidsmetoder
  • Gi råd om valg av selskapsform
  • Gi råd i forbindelse med utbytte og kapitalendringer
  • Gi råd innenfor selskapsrett og skatterett
  • Gi råd innenfor HR-området, som f eks ansettelser, lønn, arbeidstidsbestemmelser
  • Være behjelpelig med å sette opp kalkyler for lønnsomhet ved bruk av bl.a. nøkkeltall
  • Gi råd og praktisk bistand ved generasjonsskifte i landbruksnæringen
  • Gi råd og praktisk bistand ved eiendomsoverdragelse i landbruksnæringen


Vi kan påta oss rådgivningstjenester både som et selvstendig oppdrag og som en integrert del av et regnskapsoppdrag.


Ta gjerne kontakt med oss Skedsmo Regnskap hvis du ønsker rådgivningstjenester av administrativ og økonomisk art.