Lønn

Riktig lønn til avtalt tid er noe av det viktigste for de ansatte i en bedrift. På lønnsområdet er det mange lover og regler en må sette seg inn i. Regler og satser endres stadig. Det er i tillegg mye som skal innrapporteres til myndighetene.


Vi påtar oss lønnsadministrasjon både som et selvstendig oppdrag og som en integrert del av et regnskapsoppdrag.

Vi har lang erfaring innen lønnsadministrasjon, og våre lønnsmedarbeidere er til enhver tid faglig oppdatert. I en bedrift er det viktig at de ansatte får riktig lønn, og vi bistår gjerne med vår kompetanse.


Vi utfører blant annet:

 • Lønnsberegning
 • Lønnsslipper på papir eller e-post
 • Lønnsutbetalinger
 • A-melding
 • Skattetrekk og arbeidsgiveravgift
 • Feriepenger
 • Rapportering til fagforening
 • Rapportering til SSB
 • Rapportering og oppfølging Nav
 • Administrasjon av personalforsikringer
 • Administrasjon av påleggs-/utleggs-/bidragstrekk
 • Fraværsregistrering

Her kan du lese om andre regnskapstjenester vi kan utføre.


Vi har over 25 års erfaring innenfor regnskap. Vi ønsker å være et godt tilbud for både små og mellomstore virksomheter og har kunder fra alle bransjer. Vi dekker hele Romerike, det vil si Nittedal, Enebakk, Skedsmo, Sørum, Gjerdrum, Ullensaker, Nes, Lørenskog og deler av Oslo.


Ta gjerne kontakt med oss i Skedsmo Regnskap AS hvis du trenger en regnskapsfører som kan kjøre lønn.