Eiendomsoverdragelse

Vi har spesialkompetanse og lang erfaring innen generasjonsskifte og eiendomsoverdragelse i landbruksnæringen.


Vi kan tilby våre landbrukskunder rådgivning og hjelp til avtaler i forbindelse med eierskifte.

Det er viktig at avtalen mellom partene ivaretar begge parters sikkerhet, og at det blir tatt hensyn til alle viktige momenter for at begge parter skal bli fornøyde.

Det er også viktig at alt det lovmessige i prosessen er på plass, og vi sørger for at avtalene er kvalitetssikret gjennom vår juridiske forretningsforbindelse.


Rådgivning i forbindelse med eierskifte

I tillegg kan vi tilby annen rådgivning i forbindelse med eierskifte.

Dette kan for eksempel være økonomisk rådgivning for både selger og kjøper, råd vedrørende finansiering av kjøpet, skatteproblematikk, arv o.l.


Vi kan påta oss denne tjenesten både som en integrert del av et regnskapsoppdrag, eller som et enkeltoppdrag for eiere av landbrukseiendom som kun ønsker hjelp til eierskifte.


Andre type tjenester vi utfører innen regnskap:

Vi har over 25 års erfaring innenfor regnskap. Vi ønsker å være et godt tilbud for både små og mellomstore virksomheter og har kunder fra alle bransjer. Vi dekker hele Romerike, det vil si Nittedal, Enebakk, Skedsmo, Sørum, Gjerdrum, Ullensaker, Nes, Lørenskog og deler av Oslo.


Ta gjerne kontakt dersom du ønsker mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg med eiendomsoverdragelse.

Få prisoverslag