Budsjettering

Gjennomtenkte og realistiske budsjetter er viktige hjelpemidler gjennom året for å nå de målsetningene du har for bedriften, og for at du skal ha kontroll over kontantstrømmen. En god fremdriftsplan basert på tidligere resultater er et effektivt styringsverktøy for bedriften i kommende år.

Kundene våre vil ofte ha budsjettall inn i resultatrapporten slik at de kan sammenligne regnskapstall mot budsjett.

 

Kontakt oss dersom du ønsker bistand til budsjettering.


God budsjettering gir god bedriftsstyring

Dersom resultatutviklingen i bedriften går i feil retning vil dette oppdages på et tidlig tidspunkt. Og du som kunde har da mulighet til å ta tak i ting, og få gjort endringer for å korrigere kursen videre mot det opprinnelige målet.

Det er også viktig å ha kontroll over likviditeten. Det hjelper ikke med gode resultater hvis kontantstrømmen er negativ. Et likviditetsbudsjett vil være til god hjelp for å unngå «overraskelser». En god oversikt over antatte inntekter og kostnader gir deg et mer realistisk estimat over hva du kan forvente av bedriftens fremtid.

Et budsjett utarbeides oftest for ett år om gangen ut fra forventede inntekter og kostnader. Men det kan også utarbeides budsjett med både kortere og lengre tidshorisont.

 

Hvorfor sette bort budsjettarbeidet?

Budsjettering er en utfordrende og tidkrevende jobb, og er i stor grad styrende for bedriftens utvikling. Det er fort gjort å nedprioritere denne jobben eller velge den enkle løsningen, som er å ta utgangspunkt i fjoråret.


Ved å la Skedsmo Regnskap ta seg av budsjetteringen kan du føle deg trygg på at budsjettet både er realistisk og grundig utarbeidet.

 

Vi kan tilby bistand ved budsjettarbeid, ta gjerne kontakt med oss i Skedsmo regnskap hvis du har spørsmål.

Få prisoverslag