Årsoppgjør

Når året er omme er det tid for årsoppgjør. Vi sørger for at regnskapet blir avstemt, og at inntekter og kostnader er riktig periodisert ut fra de opplysningene du gir oss.

Da er grunnlaget lagt for et korrekt årsoppgjør.


Enkelte tror at årsoppgjør kun kan utføres av revisorer, og overlater hele jobben til disse. Vi har ofte bedre kjennskap til kundene og deres virksomhet gjennom et tettere løpende samarbeid gjennom året. Hvorfor ikke la oss gjøre jobben?


Her kan du lese mer om hvilke andre regnskapstjenester vi utfører for våre kunder.


Vi har 25 års erfaring med årsregnskap

Vi har lang erfaring i utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer, og vi utfører årsoppgjør for alle typer selskaper.


I de tilfeller hvor selskapet er revisjonspliktig, samarbeider vi med selskapets revisor for å få årsoppgjøret vel i havn.


Eksempler på hva vi hjelper deg med:

  • Selvangivelse, næringsoppgave og andre ligningspapirer
  • Aksjonærregisteroppgave
  • Årsregnskap med noter
  • Forslag til styrets beretning
  • Forslag til generalforsamlingsprotokoll
  • Skatteberegning
  • Driftsmiddelkartotek
  • Innsending til Skatteetaten og Brønnøysund

Ta kontakt med oss i Skedsmo Regnskap AS hvis du har spørsmål om årsoppgjør, eller har behov for en regnskapsfører.