Årsoppgjør

Når regnskapsåret er omme er det tid for årsoppgjør. Vi sørger for at regnskapet blir avstemt, og at inntekter og kostnader er riktig periodisert ut fra de opplysningene du gir oss, for en korrekt beregning av hvor mye bedriften må skatte.

Da er grunnlaget lagt for et korrekt årsoppgjør.

Enkelte tror at årsoppgjør kun kan utføres av revisorer, og overlater hele jobben til disse. Vi har ofte bedre kjennskap til kundene og deres virksomhet gjennom et tettere løpende samarbeid gjennom året. På denne måten blir arbeidet mer effektivt både når det gjelder tid og kostnad. Har du et aksjeselskap, må det også følges med en årsberetning. Her vil inngående kjennskap til virksomheten være en meget stor fordel.


Her kan du lese mer om hvilke andre regnskapstjenester vi utfører for våre kunder.


Vi har 25 års erfaring med årsregnskap

Vi har lang erfaring i utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer, og vi utfører årsoppgjør for alle typer selskaper på Romerike.


I de tilfeller hvor selskapet er revisjonspliktig, samarbeider vi med selskapets revisor for å få årsoppgjøret vel i havn.


Eksempler på hva vi hjelper deg med:

  • Selvangivelse, næringsoppgave og andre ligningspapirer
  • Aksjonærregisteroppgave
  • Årsregnskap med noter
  • Forslag til styrets beretning
  • Forslag til generalforsamlingsprotokoll
  • Skatteberegning
  • Driftsmiddelkartotek
  • Innsending til Skatteetaten og Brønnøysund

Ta kontakt med oss i Skedsmo Regnskap AS hvis du har spørsmål om årsoppgjør, eller har behov for en regnskapsfører.

Få prisoverslag